1.    Kimler e-Arşiv kapsamındadır?

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan VE internet üzerinden satış yapanlar kapsam dahilindedir. Gelirler İdaresi internet satışı kavramını, siparişin ve ödemenin alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmeden gerçekleştiği işlemler olarak değerlendirmektedir. Yani oteller için internet üzerinden rezervasyon alınması ve ödemenin de yine internet üzerinden gerçekleşmiş olması durumunda 5 milyon TL ciro şartı da sağlanıyorsa zorunluluk söz konusu olacaktır.

2.    e-Arşiv Faturası Düzenleyen Bir İşletme Eski Usulde de Fatura Kesmeye Devam Edebilir mi?

e-Arşiv faturası kesmeye başlayan bir işletme Ödeme Kaydedici Cihaz (yazarkasa fişi) dışında kağıt fatura basamaz. e-Arşiv uygulamasına geçtikten sonra e-Fatura mükellefi olanlara elektronik fatura, bunun dışındaki herkese de e-Arşiv faturası düzenlemek zorundadır.

3.    Son Kullanıcı e-Arşiv Faturasını Nasıl İade eder?

Müşteri kendisine sms –email vb yolla iletilen e-Arşiv faturasının kağıt çıktısını alarak iadeye ilişkin alanları doldurup geri gönderecektir. İade bölümünde malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ait cins, miktar, birim fiyat ve tutar ibareleri bulunacaktır.

4.    e-Arşiv Mükellefi Olanlar Aynı Zamanda e-Fatura ve e-Defter Mükellefi de Olmak Zorunda mıdır?

e-Arşiv mükellefi olanlar e-Fatura mükellefi de olmak zorundadırlar. Ancak isterlerse e-Defter uygulamasına geçmeyebilirler. Bu durum sadece e-Arşiv nedeniyle e-Fatura mükellefiyeti doğan işletmeler için geçerlidir.

5.    e-Fatura’da Saklama Hizmeti Almakla e-Arşiv Yapmış Olur musunuz?

e-Fatura ve e-Arşiv faturaları tamamen farklı fatura türleri olup, e-Arşiv uygulamasının e-Faturanın saklanmasıyla bir ilişkisi yoktur. E-Arşiv fatura uygulaması, e-Fatura mükellefi olmayan kişilere elektronik fatura düzenleyebilme hakkını getiren yeni bir uygulamadır. İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı (internet satışı değil, tüm satışı) 5 milyon TL üzerinde olan mükellefler için 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

6.     e-Arşiv Uygulamasına Geçmeme Cezası Nedir?

Bu zorunluluğa uymayanlar için aşağıdaki yaptırımlar uygulanacaktır:
1) Süresinde e-Arşiv faturaya dahil olmaması halinde mükerrer 355.md uyarınca özel usulsüzlük
2) Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi…> 2.derece usulsüzlük
3) Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-Faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.

Bize Ulaşın