• Kullanımı, öğrenimi ve eğitimi çok kolaydır.
 • İstenilen raporlar, çıktılar ve resmi formlar kolayca hazırlanır,varolanlar isteğe göre kolayca değiştirilir ve düzenlenir.
 • Tanımlar kısmı çok esnek olup değişik mesai, ek ve kesintiler tanımlanır, bunların yerli, yabancı, sürekli veya geçici elamanlar için farklı bordro tipleri yaratılarak değişik kesinti ve primleri hesaplatılabilir.
 • Hastane personel istihdam ve planlama bütçelemesi yapabilir.
 • Hastanenin eski personelinin veya önceki iş başvuru havuzunun tutulmasını sağlar ve yeni eleman alırken bu arşivleri verimli bir şekilde kullanır.
 • Hastane personelinin organizasyonu ve yönetiminde çok önemli fonksiyonlar sağlar:
 • Shift, organizasyonlar departmanlar tarafından elektronik ortamda yapılır; personel devam takip sistemi ve puantaj sisteminde bundan faydalanır.
 • Personel servis ve lojman düzeni sağlanır.
 • Personel eğitim organizasyonlarında yardımcı olur, eğitim bilgilerini tutar.
 • Personel izin durumlarını tutar.
 • Personel uyarı ve ihtar formlarını hazırlar; listelerini tutar.
 • Resimli personel kartı basar; bunları giriş çıkışta personel devam takip sistemi ile entegre kullanır.
 • Personel maaş ödemeleri banka ile online yapar.
 • Web sitesindeki iş başvuru formları ile entegre çalışabilir.
Programdan Bölümler
TANIMLAR
 • Firma Kartları Birden fazla firmanın personel işlemleri takip edilebilir.
 • Departman Kartları Her bir departman ayrı ayrı tanımlanabilir
 • Unvan ve Bütçe Değerleri Her bir departman için ay ay personel sayısı ve maaş toplamları belirtilerek bütçe dağılım tablosu oluşturulabilir.
 • Personel Yolcu Servisleri
 • Aylık Parametreler Her ay için ayrı parametreler tanımlanarak bordro oluşturulabilir, böylece önceki ayların bordrolar sorunsuzca kontrol edilebilir.
 • Bordo Tipleri
 • Çalışma şekilleri
 • Sosyal Yardımlar
 • Mesai Tanımları Mesai zaman ve parametreleri tanımlanarak hakedişin formülasyonu kolayca oluşturulabilir.
 • Ek ve Kesinti tanımlar
 • KUR ten Ayrılış Nedenleri
SİCİL KARTLARI:
 • Çalışanlar Listesi:Aktif çalışan personelin sicil, mali ve özlük bilgileri eklenip düzeltilir.
 • Eski Çalışanlar Listesi: İşten ayrılan personelin sicil, mali, özlük bilgileri ayrı bir form olarak takipe edilmektedir.
 • Personel Uyarı ve İhtar Listesi
 • Vergi İndirim Listesi
 • Shift Zamanları
 • Haftalık Çalışma Programları
 • Ders Programları
 • Personel Eğitim Organizasyonları
 • Personel Eğitim Listesi
 • Banka Otomatik Ödeme Talimatı Hazırlama
 
BORDROLAR
 • E-BİLDİRGE
 • E-Bildirge Parametreleri :
  - Parametreleri Otomatik Oluştur
  - Belge Türleri
  - Eksik Gün Nedenleri
  - İşten Çıkarılış Nedenleri
  - Sigortalının Tabi Olduğu Kanunlar
  - Firma Zorunlu Bilgileri
  - E-Bildirge Bilgilerini Giriş
  - E-Bildirge Listesi
 
DÖVİZ
 • Döviz Tanımları
 • Günlük Kur Girişi
 • Döviz Bozdurma
 • RAPORLAR
 
Firma Raporları
 •  Firma Listesi
 •  Firma Departman Listesi
Sicil Raporları
 • Personel Listesi
 • Personel Adres Listesi
 • Personel Maaş Bilgileri
 • Personel İzin hak ediş
 • Personel Doğum Günü Raporu
 • Personel Kan Grubu Listesi
 • Personel Servis Listesi
 • Personel Unvan ve Bütçe
Bildirgeler
 • Personel E-Bildirge Kodlar
Bordro Raporlar
 • Hesap Pusulası
 • Puantaj Tablosu
 • Toplu Bordo
 • Aylık İcmal Raporu
Personel Maliyet Tablosu
Resmi Formlar
 • SSK Formle Giriş Bildirgesi

- Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (Emekli işe giriş)
- Aylık SSK Bildirgesi
- Eksik Gün Bildirim Listesi

 • Çalışma Bakanlığı
- Personel e-Giriş Bildirgesi (Ek-1)
- Personel İşten Çıkış Bildirgesi (Ek-2)
 •  Türkiye İş Kurumu
- İşten Ayrılış Bildirgesi (IAB)
- Aylık Gücü Çizelgesi
 • Emniyet Müdürlüğü
  - Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi
Banka Otomatik Ödeme Talimatları
- Personel Banka Hesap Bilgileri Listesi
- Personel Maaş Ödeme Listesi
Döviz Raporları
- Döviz Listesi
- Günlük Kur Listesi
- Tarihlere Göre Kur Listesi
Diğer Raporlar
Bize Ulaşın