Elektra Muhasebe Programı ile işlemlerin tüm ön muhasebe kayıtları ve genel muhasebe kayıtları tutulabilmektedir. Ön muhasebe de Cari, Kasa, Banka, Gelir Gider kartlar, Serbest Meslek Makbuzunun yan sıra Stok, Satın alma, Ürün, Reçete, Üretim, Sayım, irsaliye ve Fatura, Cari işlem girişi, Çek Modülü bulunmaktadır. Genel muhasebe de ise Hesap Plan, Masraf Merkezi Tanmlar, Muhasebe Fişleri, Ba-Bs Formlar, Mizan, Muavin, Yaşlandırma Raporu, Mutabakat formu, Mali Tablolar ve Resmi Defterler, Bütçe lemleri, Gelir ve Gider Analizleri bulunmaktadr.

GENEL ÖZELLİKLER:

Çok Görevli Çalışma: Eş zamanlı olarak birçok ekran açarak işlem yapabilir, istediğiniz ekrana döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. (Fatura keserken muhasebe fişine bakmak  veya carileri listesi açıkken stok kartına gidebilmek gibi.)

Çok Şubeli Çalışma: Kullancılara birden çok şubede çalışabilme olanağı sağlandı. Aynı şekilde açılan kartlar sadece istenilen şubelerde ortak kullanıma açılabiliyor diğerlerinden ise ulaşılamıyor. Tüm raporlar ve analizler istenilen şube ve şubelerin verileri birleştirilerek konsolide alınabiliyor. Deiğişik lokasyonlarda bulunan otel ve hastane zincirleri için ideal bir merkezi muhasebe sistemi.

Bütçe Modülü: Tüm gelir ve gider” hesaplarının her şube için 12 ay boyunca TL ve Dövizli olarak bütçe rakamlarının girişinin yapıldığı bir “Hızlı Bütçe Giriş Formu” eklendi.  Bu girilen bütçe rakamlar ile gerçekleşen rakamların birbirleriyle karşılaştırıldı. Gelir Gider Tablosu raporlar eklendi. Bu raporlar hem grafiklerle bilgi vermekte, hem de Bütçe ile Gerçekleşen rakamlar arasındaki yüzde olarak sapma oranların, hem de aradaki farkı rakam olarak vermektedir.İşletmedeki Masraf Merkezleri bazında bu raporlar daha ayrıntılı olarak alınabilmektedir.

Satın Alma Modülü: Departman talep girişi ile başlayarak, depo onayı, satın alma onayı, muhasebe ve genel müdür onaylar ile yetkilere göre çalışan oldukça geniş kapsamlı bir satın alma modülü eklendi. Satın alma talebi yapılan stokların tüm geçmiş alımlar aynı ekrandan kolayca ulaşılabilmektedir. Teklif alınacak firmalar kolayca seçilir, programda otomatik olarak hazrlanan “Teklif İsteme Formu” nu da firmalara program içinden direk olarak fakslanabilir veya mail olarak gönderilebilir. Gelen teklifler programa firma firma girilip teklifleri karşılaştıran “Satın alma Tablosu” çıktılar alınmaktadır. Her bir stok kaleminin hangi firmadan alınacağı belirlendikten sonra her bir firmaya gönderilecek olan “Sipariş Formu” çıktılar program içinden hazırlanıp direk olarak fakslanabilir veya mail olarak gönderilebilir. İlgili satın alma talebine ait stoklar işletmeye geldiğinde, gelen fatura sistemde “Siparişten Çağrı” komutu ile ilgili talep bulunarak siparişten direk olarak oluşturulmaktadr. Bu sayede gelen stokların miktarlar ve birim fiyatlar da stoklar işletmeye gelir gelmez sipariş edilen miktar ve fiyatlarla tutarlı olup olmadığı da bu modül aracılığıyla kontrol edilmiş olmaktadr.

Kar Zarar Modülü: İstenen tarih aralığındaki işletmenizin toplam gelirini, toplam giderini ve Kar/Zarar rakamını raporda görürken, aynı zamanda raporda sütunlar halinde de işletmenizdeki masraf merkezlerini de ayrı ayrı kar zararlarınızı göstermektedir. Program hem özet hem de ayrıntılı olmak üzere 2 ayrı rapor vermektedir.

Finansal Planlama Modülü: Eski versiyonda ödeme ve tahsilat planlama olarak bilinen finans planlama yeni versiyonda tamamen yeniden geliştirildi. Finans planlama sayesinde gelecekte yapılacak işlemler sisteme önceden girilerek ileri bir tarihteki durum analizini yapabilmek, istenirse ekstreleri planlama ile birlikte görebilmek, günü geldiğinde tekrar işlemi girmeden gerçeğe dönüştürmek mümkün.  Finansal planlama, patron ve yöneticiler için uzaktan cep telefonu veya PDA ile inceleyip onaylayabilecekleri bir web ara yüzüne de sahip.

Stok Sayım: Stok sayım ve maliyet analizi eskisine göre çok daha efektif ve kolay yapılabiliyor. Raporlar yeniden düzenlendi. Sayım entegrasyonu maliyet merkezli yapılabiliyor. Geliştirilen Reçete ve Üretim sistemi ile reçete içinde reçete kullanım, kullanlan cihaz ve yöntemlere göre değişen reçete içeriği, ürün için birden fazla reçetelendirme yeteneği,  reçete için özel birim tanımlayabilme, reçetede olmayan sabit giderlerin (kira, elektrik, su vb.) maliyete dahil edilmesi sağlandı.

Yaşlandırma: Yaşlandırma aralıklar 6’dan 152’e çıkarılırken kullanıcı tarafında her aralığın süresinin belirlenebilmesi sağlandı. Geriye dönük olarak işlemleri yaşlandırarak gecikmeler hesaplanırken ileri tarihli vadesine göre ödeme tablosu da eklendi. Yaşlandırmaya geciken ödemelerin ortalama gecikmesi ve hesap kartlarında belirlenen aidat faizine oranına göre gecikmeden kaynaklanan faizlerin hesaplanması sağlandı.

Masraf Merkez: Yapılan tüm işlemlere masraf merkezi seçebilme şansı eklendi; entegrasyonda masraf merkezli muhasebe fişleri oluşmakta ve gelir gider analizleri artık hem hesaplar hem de masraf merkezleri bazında incelenebilmekte.

Gelişmiş Loglama: Kullanıcı gruplar tanımlayarak yetkilendirme çok daha pratik bir şekilde yapılırken eskisine göre çok daha detaylı hale getirilmiş. Kullancı bazında istenilen menülerin gizlenebilmesi, kullancıların bir kontrol panelinden login log-out’larının izlenmesi,  istenilen raporların yetkiye bağlanabilmesi bu özelliklerinden sadece bir kaçı.

Yenilenen Veri Yapısı: İlişkisel veri tabanı, bozulmaya veya tutarsız işlem yapmaya izin vermeyecek şekilde yeniden dizayn edildi. Tablolar arası tüm ilişkileri MSQL constraintleri ile kuran V3, kullancıların veri bütünlüğünü bozacak bir işlem yapmasını engelliyor. Tablolar arası ilişkileri en verimli şekilde kullanan aktif indeksleme sistemine sahip.  Tüm sorgulama yapısı (views)  en yüksek performans sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek özellikle büyük veri tabanlarında çok daha yüksek hız ve kolay raporlama sağlıyor.

Raporlama Güncellemeler: Mizan, Mutabakat, BaBs formlar dahil sistemdeki tüm raporlar talyabilisim ftp sitesinden yetki dahilinde güncellenebiliyor. Bir rapora ait yeni bir format çıktığında veya raporun orijinal halini tekrar sisteminize yüklemek istediğinizde ilgili ekranlardaki “Güncelle” komutu ile raporu sisteminize otomatik olarak yükleyebiliyorsunuz.

 

ETS V5 Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız

Bize Ulaşın