Elektraweb Personel Programı içinden personelinizin ücret bordroları dahil tüm evraklarını, yasal geçerliliğe sahip ve hukuki delil niteliğine haiz olarak elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Bordro, sözleşme, atama/görevlendirme yazısı, maaş/prim bildirimleri, savunma/ihtar belgeleri, hedef/performans bildirimleri gibi çalışanlarınıza imza karşılığında bildirilmesi gereken ve bir nüshasının da çalışana verilmesi zorunlu olan temel evrakların tebliğ sürecini Elektraweb – PEYK işbirliği sayesinde tamamen elektronik ortamda tamamlayabilirsiniz.

Hukuk Mahkemeleri Kanunu 199. Maddeye göre hazırlanmış olan PEYK Çözümü, her türlü kıymetli, ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımını,  gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değiştirilemediği, yasal olarak geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

https://www.elektraweb.com/otel-yazilimi/elektraweb-insan-kaynaklari/

Bize Ulaşın