Bilindiği üzere; 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları” başlıklı 8 inci maddesine göre; perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahileski nesil ve yeni nesil ÖKC’lerle 1/4/2018 tarihinden itibaren bağlantılı şekilde (satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için, perakende mal ve hizmet satışlarında harici satış yazılım veya donanımlarını kullanan mükelleflerin bu yazılım ve donanım sistemlerinin ÖKC’lerle bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin etmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla firmamız tarafından piyasada yaygın olarak kullanılan markalarla entegrasyon sağlanmıştır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Müşteri İlişkileri Yöneticisi Betül Topkan ile 850 777 0 444 numaralı telefondan bağlantı kurabilirsiniz.

 

Faydalı linkler :

 1. 30.09.2017 Tarih, 30196 Sayı, 483 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/483_sira_nolu_vuk_genel_tebligi.pdf

            Bu Tebliğde Neler Bulabilirsiniz?

 • YN ÖKC kullanımında kademeli geçiş tarihleri,
 • Mevcut Eski ÖKC’lerin mali Hafızası Doluncaya Kadar Kullanılabilme Şartları
 • Perakende Mal Satışları ve Hizmet İfalarına İlişkin Bilgilerin GİB’e bildirilme Usulü
 • Efatura, Earşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflerin ÖKC Kullanım Muafiyeti
 • Yeni İşe Başlayacak veya Şube Açacak Mükelleflerin YN ÖKC Kullanımı
 • Harici Donanım ve Yazılımların ÖKC’lerle Bağlantılı Çalışma Esasları
 • Seyyar EFT POS Cihazları Yerine EFT-POS Özellikli YN ÖKC Kullanım Esası
 • Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

 

 1. GİB Tarafından Hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar:  https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/yn_okc_sss_pdf.pdf

 

Neden Elektra V5’i YN ÖKC ile Entegre Etmelisiniz?

Eğer Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanıyorsanız, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde, satış ve siparişlerinizin YN ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini sağlamanız gerekmektedir.

 

Elektra V5, entegre olduğu YN ÖKC modelleri ile, mevzuata uygun olarak GMP-3 protokolünü kullanarak, kablo üzerinden bağlantılı olarak çalıştırılabilir. Bu entegrasyon, mevzuat uyumluluğunun yanı sıra başka faydalar da sağlamaktadır.

 

YN ÖKC mevzuatı ile uyumlu çalışın:

YN ÖKC’lerinizi Elektra V5 ile GMP-3 protokolünü kullanarak, kablo üzerinden bağlantılı olarak çalıştırın.

 

 • İster fiş, ister fatura ile çalışın:

İsterseniz Elektra V5 programında satış yaparken YN ÖKC’den “banka slibini de ihtiva eden bütünleşik YN ÖKC satış fişi” basın, isterseniz Elektra V5 programında (matbu veya elektronik) fatura düzenleyin ve YN ÖKC’den mevzuatın gerektirdiği “bilgi fişini” basın.

 • Fonksiyonel olarak en zengin POS programını kullanın: YN ÖKC kullanmaya geçerken Elektra V5’in tüm kampanya ve CRM yeteneklerinden faydalanmaya devam edin.

 

Elektra V5’tan Satış ve YN ÖKC’den Mali Onaylı Fiş Basımı

 1. Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Elektra V5 programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 2. YN ÖKC’den, mali onaylı fiş ve ödeme kredi kartı ile yapıldıysa kredi kartı slipini de içeren “bütünleşik fiş” basılır.
 3. YN ÖKC fiş bilgileri Elektra V5’a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).

 

Elektra V5’tan Matbu Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı

 1. Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Elektra V5 programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 2. YN ÖKC’den matbu fatura bilgi fişi basılır.
 3. YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Elektra V5’a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 4. Aktarılan bilgilerle Elektra V5’tan matbu forma fatura dökümü yapılır ve YN ÖKC’den basılan bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir.

 

Elektra V5’tan e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı

e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura uygulamalarını kullanıyorsanız, tesislerinizde Elektra V5 programını kullanarak YN ÖKC ile bağlantılı şekilde e-Fatura ve/veya e-Arşiv faturası düzenleyebilir ve YN ÖKC’den mevzuatın gerektirdiği bilgi fişini basabilirsiniz.

 

 1. Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Elektra V5 programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 2. YN ÖKC’den ürün detaylı bilgi fişi basılır.
 3. YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Elektra V5’a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 4. Elektra V5’tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir.
 5. Özel entegratöre gönderilen e-Arşiv faturası, printer’dan düz kağıda basılır.
 6. Dökümü alınan e-Arşiv faturasıyla birlikte üzerinde ürün detayı ve “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin bulunduğu bilgi fişi müşteriye teslim edilir.
 7. Özel entegratör tarafından mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura Elektra V5’a gönderilir.
 8. Daha sonra merkezde, Elektra V5 ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.
Bize Ulaşın